La Data

0 Hsbt 6 Abd 4 prt sw 13 anx nTr nfr hr Hr mAat
nb pt nb tA itnanx wr sHD idbwy anx it//i
[anx-Ra-Hrw-Axty xai-m-AXt] [m-rn//f m-Sw nty-m-itn] di anx Dt nHH

 1 itn anx wr imy Hr-sd Hr-ib pr itn m Axt itn

Il re e le sue lodi

anx Hr
kA nxt mr itn nbty wr nsyt m Axt itn Hr nbw wTs rn n itn
nswt bity anxt m mAat nb tAwy [nfr-xprw-ra wa-n-ra] di anx Dt


2 sA ra anx m mAat nb xaw [Ax-n-itn] aA m aHaw//f di anx Dt
nTr nfr wa n ra qmA.n itn nfrw//f  Ax ib (n) mAa n ir sw sHtp sw m hrrt kA//f
ir Axt n ms sw xrp tA n di sw (Hr) st//f sDfA pr//f n Dt

3 m HHw Hfnw m xt wTs itn saA rn//f di wn tA n ir sw
nswt bity anx m mAat nb tAwy [nfr-xprw-ra wa-n-ra]
sA ra anx m mAat nb xaw [Ax-n-itn] aA m aHaw//f di anx Dt nHH

La Regina

irt-pat aAt m

4 aH nfrt Hr ant m  Swty nbt rSwt Xnmt Hswt Haa.tw n sDm xrw//s
Hmt nswt wrt mrt//f Hnwt ni-swt tA-mHw nbt tAwy [nfr-nfrw-itn nfrt-ii-ti] anx.ti Dt nHH

Apparizione del Re e riti preliminari in Akhetaton

hrww pn iw//tw m Axt-itn
5 m pA imw n psSt iry n Hm//f m Axt-itn nty rn//f r pA-itn-hrw
Xayt in Hm//f Hr ssmt Hr wrrt aAt nt Dam mi itn
wbn//f m Axt mH.n//f tAwy m mrwt//f Ssp tp wAt nfrt r Axt-itn

6 m sp (tpy) iri.n (Hm//f) r snTi//s m mnw n pA itn
mi wDt.n it//fn[anx-Ra-Hrw-Axty xai-m-Axt] [m-rn//f m Sw nty-m-itn] di anx Dt nHH
r (irt n//f) mnw m Xnw//s di mAa aAbt aAt m (t Hnqt) iwAw wnDw

7 kAw Apdw irp dqr sntr rnpwt nbt nfrt m hrw n snti Axt-itn n pA itn anx
Ssp Hsw mrw Hr-tp anx wDA snb nsw-bit anx m mAat nb tawy [Nfr xprw Ra wa n Ra]
sA Ra anx n mAat [Ax n itn] aA m aHaw//f di anx


Viaggio verso la montagna  Sud- Orientale di Akhetaton
 

8 Smt m xntyt smnt in Hm//f (Hr) wrryt m-bAH it//f
[anx-Ra-Hrw-Axty xai-m-Axt] [m-rn//f-Sw nty-m-itn] di anx Dt nHH
Hr pA Dw rsy-iAbty n Axt-itn stwt itn Hr//f m anx wAs Hr rnpi Ha//f ra nb


Giuramento del Re

9 anx dD.t.n nswt-bit anx m mAat nb tAwy [nfr-xprw-ra wa-n-ra]
sA ra anx m mAat nb xaw [Ax-n-itn] aA m aHa//f di anx Dt
anx it//i [anx ra-Hr-Axty Hay m Axt] [m rn//f m Sw nty m itn] di anx Dt nHH

10 nDm HAty//i Hr tA Hmt-nsw Hr Xrdw//s
nty rdit iAwy Hmt-nsw wrt [nfr nfrw itn nfrt iti] anx.ti Dt nHH m pAy HH n rnpwt
iw//s Xr Drt pr-aA anx wdA snb rdit iAwy sAt-nsw mrt-itn

11 sAt nswt mkt-itn nAy//s Xrdw
iw//w Xr Drt tA Hmt-nsw tAy//sn mwt r nHH Dt
pAy//i anx n mAat nty ib//i r Dd.t//f nty bn Dd.t//i sw m aDaw

12 r nHH Dt

La stele a Sud

ir pA wD rsy (nty Hr) pA Dw  iAbty n Axt-itn
ntf pA wD n Axt-itn pAy pAy ir//i aHa r r-a//f
bn sn//i sw r rsy r nHH Dt ir pA wD rsy imnt

13 r aqA//f Hr pAw Dw rsy n Axt itn r eqA

La stele di mezzo

ir pA wD Hr-ib nty Hr pA Dw iAbty n Aht itn
ntf pA wD n Axt itn pAy ir//i axa r rA-a//f
Hr pA Dw wbnw n Axt itn bn sni//i sw

14 (r wb)nw r nHH Dt  irw pA wD Hr-ib nty Hr pA Dw imnty n Axt itn
r aqA//f aqA sp sn

La stele a nord

ir pA wD mHty  iAbty n Axt itn ir//i aHa r r-a//f
ntf pA wD mHty n AHt itn pAy bn sn//i sw

15 (ir xd r nHH Dt ir pA) wD mxty nty Hr pADw imnty n Axt itn
r aqA//f eqA

Dimensioni della cittą

xr ir Axt itn SAa m pA wD rsy nfryt r
pA wD mHty (m xAi r iwd wD r wD)

16 (Hr pA Dw) iAbty n Axt itn irw (n) itrw
(6 xt 1 3/4 mH 4 n mitt) SAa m pA wD rsy imnty n Axt itn r pA wD mhty

17 (imnty Hr pA) Dw imnty n Axt itn irw n itrw (6 xt 1 1/4 mH 4 aqA sp sn)

Dedica del territorio

18 xr ir Xnw (pAy fd) wD SAa m (pA Dw) iAbty r pA Dw imnty Axt itn r Haw//s tAy

19 iw//s n it//i [anx ra-Hr-Axty Hay m Axt] [m rn//f m Sw nty m itn]
di anx Dt nHH
m Dww m xAswt m sxtn m mAwt m qAyt

20 m nxbw m AHt m mw m (dmiw m) wDbw (m rmt)
m mnmnt m StAw

21 m xt nbt irrw pA itn pAy//i it
sxpr//sn r nHH (bn wsf//i pAy anx)

22 (irw//i n) pA itn pAy//i it r nHH Dt
Hrw iw//f mn Hr wD n inr

23 (m) pA tAS rsy iAbty n mitt

24 m pA tAS (mHty iAbty n Axt itn)

25 mitt iw//f mn Hr wD n (inr m pA)
tAS rsy imnty

26 m mitt m pA tASy imnty ( n Axt itn bn ftt.tw//f bn)
ia.tw//f bn krp.tw//f (bn) iaaw.tw//f m qADw (bn)

27 (iry wHH//f ir HH//f ) ir wHwH//f ir hAy pA wD (nty sw Hr//f iw//i r) smAwy//f

28 anw m mAwt m tAy st nty sw im

Rinnovamento del giuramento

(m wHm) pA anx m Hsbt 8 Abd (tpy) prt sw 8 iw.tw m Axt itn

29 iw pr-aA anx wDA snb aHa xw (Hr) wrryt aAt n Dam
Hr ptr nA wDw n pA itn nty Hr (pAy)

30 (Dw) m  pA TAS rsy iAbty (n Axt itn)


 

Torna indietro